Medisch rekenen

Medisch rekenen is van belang zodat er geen onnodige fouten worden gemaakt. Deze fouten kunnen ontstaan bij het toedienen van medicatie of het toedienen van zuurstof. Fouten gemaakt door menselijk falen zijn meestal te voorkomen door mensen op de werkvloer te hebben met voldoende kennis, werkervaring en motivatie.

 

Een werkgever moet zorgdragen dat de medewerkers voldoende kennis hebben. De kennis die een medewerker bezit komt voort vanuit de vooropleiding meestal MBO of HBO verpleegkunde. Daarnaast kan een werkgever cursussen verzorgen waarbij de kennis getoetst wordt van een medewerker.

Medisch rekenen

Bereid je voor op het medisch rekenen examen. Begin bij de A, zodat je de basis eerst oefent. Werk vervolgens door tot de module H waarbij je praktijkvragen krijgt. Het is verstandig om de modules rustig te doorlopen, zodat je geen lesstof mist voor de latere modules.

De handleiding medisch verpleegkundig rekenen is geschreven voor studenten zoals verpleegkundige en verzorgend beroepsonderwijs. De handleiding is ook geschikt voor mensen die al werkzaam zijn in de verpleging en die hun rekenvaardigheid willen verbeteren. Natuurlijk kun je ook gewoon toetsen of je de rekenvaardigheid reeds op voldoende niveau beheerst. Het medisch rekenen is voor vele studenten een lastig “hobbel” in de opleiding. Met deze handleiding en de online oefenvragen wordt een handig hulpmiddel geboden, zodat je met zelfstudie je rekenvaardigheid en kennis kunt vergroten.

De volgende modules zijn opgenomen in de handleiding en kun je vervolgens online toetsen op deze website.Medisch rekenen

  • Schatten en rekenen
  • Het metrieke stelsel
  • Breuken
  • Procenten en promillages
  • Verhoudingen
  • Concentreren, verdunnen en mengen
  • Gassen
  • Praktijk rekenen

 

Om gemakkelijk te verschillende modules te doorlopen kun je het menu aan de linkerzijde gebruiken. Daarnaast kun je ook vanuit de onderstaande stappen werken. Vervolgens loop je de module door en kun je op de volgende pagina’s  de button “selecteer een ander hoofdstuk” gebruiken. Je komt dan weer terug op deze pagina.