B. Het metrieke stelsel

Het metrieke stelsel

Het metrieke stelselhet metrieke stelsel

Meten doe je in eenheden.
Hoe zwaar, hoe groot of hoe ver weg zijn grootheden.
En de termen waarin dit wordt uitgedrukt zijn de eenheden.

 

SI-eenheden

De SI-eenheden worden sinds 1978 gebruikt, nadat er internationale afspraken over zijn gemaakt. SI staat voor Systeme International.

Er zijn 7 standaardmaten.

 

Eenheid Beschrijving Afkorting/symbool
Lengte Meter m
Tijd Seconde s
Massa Kilogram kg
Temperatuur Kelvin K
Elektrische stroom Ampère A
Lichtsterkte Candela cd
Hoeveelheid stof Mol mol

Er wordt niet gesproken over gewicht maar over massa. Gewicht heeft te maken met de aantrekking van de aarde.

De temperatuur wordt aangeduid met Kelvin terwijl Celsius vaker gebruikt wordt.

 

Gewichten berekenen

Gewichten berekenenDe basis eenheid van gewicht is kilogram (kg).
De andere eenheden zijn hiervan afgeleid.
1 mega = 1.000.000 gram

1 kilo = 1000 gram (g)
1 kilo = 10 ons
1 ons = 100 gram
1 gram = 100 milligram (mg)
Een handig hulpmiddel om gewichten te onthouden is de “trap”. Iedere trede is x 10 of gedeeld door 10. Bekijk het plaatje rustig en onthoud de maten. Als je deze maten nog niet goed beheerst kun je bij het maken van de oefen vragen deze trap er eerst bijhouden, zodat je de trap beter zult onthouden.

NB: belangrijk is je te realiseren dat er verschil is tussen massa en volume.
Massa = hoe zwaar iets weegt.
Volume = hoe groot iets is.

In de praktijk worden deze twee termen door elkaar gehaald. Aangezien iedereen weet wat er bedoeld wordt is dit verder geen probleem.
 

Download de handleiding medisch verpleegkundig rekenen hoofdstuk B het metrieke stelsel in Pdf.

Selecteer een ander hoofdstuk