D. Procenten en promillages

Procenten en promillages

Procenten en promillagesProcenten en promillages

Procent is afkomstig vanuit het Latijn en betekent “per centrum” (= per honderd). Dit betekent één op de honderd. Een procent wordt aangeduid met het % symbool. 1% is 1 op de 100. 10% betekent 10 op de 100. of 10/100 = 10 honderdste. Kijk er rustig naar het is dan best eenvoudig. Maak nu de onderstaande vragen om te kijken of jij de lesstof al begrijpt.

 

Percentages berekenen

We gaan nu percentages berekenen en een aantal voorbeelden geven. Vervolgens kun je de calculator invullen zodat je zelf voorbeelden kan maken. Heb je dit veel gedaan dan kun je onderaan deze pagina verschillende oefentoetsen maken. Zorg dat je ze allemaal maakt en met een voldoende afrondt. Veel oefenen helpt om in de praktijk snel het juiste antwoord te vinden.

Vaak wordt er een percentage van een bepaald deel gevraagd. Bijvoorbeeld: 25% van 200. Hoe kun je dit berekenen?
Begin altijd eerst met het uitrekenen van 1% van 200. Dat is een stuk eenvoudiger.
1% van 200 = 2
Dit krijg je dus door 200 te delen door 100.

Je hebt nu 1% van 200 uitgerekend maar je moet 25% van 200 weten. Je wilt het 25 dubbele weten. Dus je vermenigvuldigt de uitkomst 2 met 25 = 50
1% van 200 = 2
25% van 200 = 50
25 x 2 = 50

Voorbeeld 2:
Je wilt weten hoeveel 20% van 25 is.
Eerst reken je uit wat 1% is door de 25 te delen door 100.
1% van 25 = 25:100= 0,25
Daarna vermenigvuldig je dit met het aantal procenten die je wilt weten, dus met 20
0,25 X 20= 5

 

Download de handleiding medisch verpleegkundig rekenen hoofdstuk D procenten en promillages in Pdf.

Selecteer een ander hoofdstuk

Hoofdstuk Paragrafen